Законодавча база

Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується фінансовий відділ виконкому в роботі

1. Бюджетний кодекс України.
2. Податковий кодекс України.
3. Закон України  «Про Державний бюджет України».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету».
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів, що фінансуються з бюджету».
9. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2055 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту».
10. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я  України  від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
11. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету».
12. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».
13. Наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2015 № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань».
14. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

15. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».
16. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»