Загальна інформація

Загальна інформація щодо надання запитів на публічну інформацію

    Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до виконкому Металургійної районної у місті ради в усній, письмовій формі, по телефону, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

    Запити приймаються за адресою: просп. Миру, 42, каб.3 с понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30.

 

Порядок доступу до публічної інформації

Запити щодо надання публічної інформації приймаються:

-  у телефонному режимі ( усні запити ) спеціалістами за телефоном  096 174-10-10 з 8.00 до 16.30 
( перерва з 12.30 до 13.00 ).

-  у   письмовій   формі: 
        подаються   особисто
        надсилаються   електронною   поштою ( 
dzr_vk@ukr.net)
        факсимільною поштою за телефоном   92-28-04 
        поштою на адресу  пр.Миру, 42

 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на публічну інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми.

 

Порядок роботи з інформаційними запитами громадян згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»

1.     Загальний відділ приймає від громадян інформаційні запити в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

2.     Реєструє інформаційні запити громадян в електронній базі із позначкою біля реєстраційного номера - «із».

3.     Надає інформаційні запити громадян на розгляд голови районної у місті ради.

4.     Протягом дня інформаційний запит з резолюцією голови направляється до заступників голови районної у місті ради або керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов'язків

5.     Загальний відділ направляє інформаційний запит для виконання згідно з резолюціями до структурних підрозділів виконкому.

6.     Відповіді на інформаційні запити виконавці надають до загального відділу з погодженням заступників голови районної у місті ради або керуючого справами виконкому районної у місті ради, після чого надається на підпис голові районної у місті ради.

7.     Терміни розгляду інформаційних запитів - 5 календарних днів після його отримання загальним відділом. Інформаційні запити, які потребують додаткового вивчення розглядаються 20 календарних днів після їх надходження. Про продовження строку розгляду інформаційного запиту, виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Загальний відділ систематизує, аналізує, контролює задоволення запитів на інформацію та надає щотижнево інформацію керівництву виконкому про виконавчу дисципліну

 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, ПІБ

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати( необхідне підкреслити ):

Поштою( вказати поштову адресу )

 

Факсом ( вказати номер факсу )

 

Електронною поштою  ( вказати e-mail )

 

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Скачати форму для подання запиту на отримання публічної інформації