Інформація про работу відділу

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

Права виборців

    Законом України «Про Державний Реєстр виборців» передбачено, що кожний виборець має право:
    *подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
    *отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
   *отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
    * одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
    * звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
    * оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;
    * захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Порядок звернення до органу ведення Реєстру

        Відповідно до статті 19,20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборець, який виявив, що не включений до Реєстру, а також у разі зміни своїх персональних даних може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання . При цьому виборець подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

Запит виборця до Реєстру

        Кожний виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру:
за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, та персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою.
до будь якого органу ведення Реєстру –щодо персональних даних всіх осіб, які внесені до Реєстру у зазначеному у запиті селі,місті, країні.

Оскарження

        Особа, яка зверталася до відділу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних або отримання відповіді на свій запит, може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність відділу ведення Реєстру звернувшись до відповідного відділу адміністрування Реєстру або до суду.

  Наша адреса
пр. Миру, 42, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50069
каб. 23-25 (2 поверх)          
тел/факс (0564) 92-22-55

Е-mail: vvdrv@dzr.dp.ua
Час роботи:
Понеділок - п’ятниця
8.00-12.30
13.00-16.30