3-й Перелік Законів

 1. Закон  України від 20.10.2009 № 1646-ІV «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати»
 2. Закон України від 23.09.2010 № 2559-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1168 «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю» 
 4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 № 320 «Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. № 260» ( Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю)
 5. Закон України «Про колективні договори та угоди» від 01.07.1993р. № 3357 –ХІІ (із змінами) 
 6. Постанова КМУ від 05.04.1994р. №225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» (із змінами)  
 7. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996р. № 505/96-ВР (із змінами)
 8. Закон України «Про охорону праці» від 21.11.2002р. № 229-ІУ (із змінами)
 9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007р. № 877-Y
 10. Постанова КМУ від 30.11.2011р. № 1232 «Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 
 11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005р. №383 «Про затвердження Порядку застосування Списків №1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 
 12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості» від 04.07.2007р. № 370
 13. Наказ Держспоживстандарту України  від 28.07.2010р. № 327 «Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003: 2010» (чинний від 01.11.2010р.) 
 14. Постанова КМУ від 01.08.1992 №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».  
 15. Постанова Міністерства праці та соціальної політики  України від 01.09.1992р. №41 «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці»
 16. Постанова КМУ від 22.03.2001р. № 270 «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (із змінами від 19.08.2009р. №885)
 17. КодексБюджетний кодекс України08.07.2010 2456-VІ
 18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV 
 19. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 28.02.2011 №44
 20. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995 №88 
 21. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» 27.12.2001 №604
 22. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України» від 28.01.2002 №57
 23. Наказ Міністерства фінансів України   «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів»  від 24.02.2003 № 156
 24. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на отримання цінностей» від 16.05.1996 №99 
 25. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 17.03.2011 №362