Законодавча база

Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується організаційний відділ виконкому в роботі

1. Конституція України.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
5. Закон України «Про вибори Президента України».
6. Закон України «Про вибори народних депутатів України».
7.
Закон України «Про місцеві вибори», «Про політичні партії в Україні», «Про свободу совісті та релігійні організації».
8. Рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»