Законодавча база

Перелік Законів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується відділ у повсякденній діяльності.

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.
I.Закони України:
2.  ЗУ «Про засади запобігання і протидії проявам корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-ІV.
3.  ЗУ «Про правила етичної поведінки» від 17.05.2012 р. № 4722-VI.
4.  ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. № 638-ІV.
5.  ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР.
6. Указ Президента України «Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій» від 16.01.2013 р. № 20/2013.
7.  ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.03.2005 р. № 2435-ІV.
8.  ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.     № 1550-ІІІ.
9.  ЗУ «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ.
10.  ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.
11.  ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР.
12.  ЗУ «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р. № 255/95-ВР.
13.  ЗУ «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1996 р. № 15/98-ВР.
14.  ЗУ «Про металобрухт» від 05.05.1999 р. № 619-ХІV.
15.  ЗУ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері ЦО та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій» від 03.04.2003 р. № 666-ІV.
16.  ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ.
17.  ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 р. № 1647-ІІІ.
18.  ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження захисних споруд цивільної оборони» від 03.02.2004 р.  № 1413-ІV.
19.  ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ.
20.  ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. № 2245-ІІІ.
21.  ЗУ «про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-ІV.
22.  Указ Президента України «Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України» від 06.04.2011 р. № 402/2011.
ІІ Постанови:
1. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах» від 06.03.2002 р. № 264.
2. Постанова КМУ «Про затвердження Критеріїв розподілу суб’єктів господарської діяльності за ступенем ризику» від 28.05.2008 р.   № 493.
3.  Постанова КМУ «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 року» від              28.11.2011 р. № 1240 
4.  Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України» від 10.05.1994 р. № 299.
5.  Постанова КМУ «Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від 29.03.2002 р. № 415.
6.  Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від 27.07.2005 р. № 647.
7. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» від 29.08.2002 р. № 1288.
8. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення обов’язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» від 16.11.2011 р. № 1201.
9.  Постанова КМУ «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків»  від 23.03.2001 р. № 308.
10. Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісії з питань техногенно – екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» від 12.10.2010 р. № 927.
11. Постанова КМУ «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку» від 27.07.1995 р. № 554.
12. Постанова КМУ «Про постійну урядову комісію з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»               від 21.02.1996 р. № 237.
13. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних районах» від 28.06.1997 р. № 699.
14. Постанова КМУ «Про державну комісію з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 16.02.1998 р.  № 174.
15. Постанова КМУ «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 09.08.1998 р. № 1198.
16. Постанова КМУ «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків» від 04.02.1999 р. № 140.
17. Постанова КМУ «Про затвердження інструкції про порядок списання списання непридатних захисних споруд цивільної оборони» від 08.04.1999 р. № 567.
18. Постанова КМУ «Про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» від 29.08.2002 р. № 1288.
19. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.1999 р. № 192.
20. Постанова КМУ «Про затвердження Типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань НС та ЦЗН» від 05.09.2000 р. № 1386.
21. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»   від 26.01.2001 р. № 1432.
22. Постанова КМУ «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» від 16.11.2001 р. № 1567.
23. Постанова КМУ «про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня» від 14.06.2002 р. № 843.
24. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно – епідеміологічного характеру» від 16.11.2002 р. № 1788.
25. Постанова КМУ «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002 р. № 956.
26. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» від 19.08.2002 р. № 1200.
27. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» від 24.03.2004 р. № 368.
28. Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків НС техногенного і природного характеру» від 15.02.2002 р. № 175.
29. Постанова КМУ «Про Порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин» від 05.10.1992 р. № 562.
30. Постанова КМУ «Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд Цивільної оборони (Цивільного захисту)» від 08.04.1999 р. № 567.
31.  Постанова КМУ «Про затвердження Положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах» від 01.04.2004 р. № 429.
32.Постанова КМУ "Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони від 17 липня 2013 р. N 564.
33.Постанова КМУ "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту" від 21 серпня 2013 р. № 616.
34.Постанова КМУ "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"  від 26 червня 2013 р. № 443. 
35. "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" від 26 червня 2013 р. № 444. 
36. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здій сненням заходів з питань цивільного захисту" від 23 жовтня 2013 р. N 819.
37. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту" від 9 жовтня 2013 р. № 787.
ІІІ Наказ МНС України:
1.Наказ МНС України «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» від 18.12.2000 р. № 338.
2. Наказ МНС України «Про перелік конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування» від 18.06.1999 р. № 171.
3. Розпорядження КМУ «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно – гігієнічних послуг» від 14.02.2002 р. № 58-р.
4. Розпорядження КМУ «Про внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1473» від 12.10.2010 № 1963-р.
5. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення огляду – конкурсу захисних споруд цивільної оборони» від 25.01.2005 р. № 41.
6. Наказ МНС України «Про введення в дію Переліку конфіденційної інформації МНС України, якій надається гриф обмеженого доступу «ДСК» від 29.10.2009 р. № 715.
7. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 09.10.2006 р. № 653.
8. Наказ МНС України «Про внесення змін до Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 16.12.2011 р. № 1331.
9. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період» від 27.07.2005 р. № 102.
10. Наказ МНС України «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту» від 28.12.2010 р. № 96.
11. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій» від 07.09.2010 р. № 761.
12. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту» від 17.06.2010 р. № 472.
13.  Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення» від 07.09.2004 р. № 44.
14. Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001 р. № 97.
15. Наказ МНС України «Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)» від 21.12.2009 р. № 868/613.
16. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем Єдиної системи цивільного захисту» від 15.08.2007 р. № 558.
17. Наказ МНС України «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України» від 03.12.2001 р. № 272.
18. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів посадовими особами Державної інспекції з Цивільного захисту та техногенної безпеки» від 27.03.2006 р. № 170.
19. Наказ МНС України «Про внесення змін і доповнень до Наказу МНС України від 23.04.2002 р. № 107» від 31.08.2005 р. № 174 (Типове положення про територіальні курси, навчально – методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності).
20. Наказ МНС України «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» від 03.02.2005 р. № 59.
21. Наказ МНС України «Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту» від 03.11.2004 р. № 145.
22. Наказ МНС України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» від 18.09.2003 р. № 824/8145.
23.  Наказ МНС України «про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 22.04.2003 р. № 119.
24.  Наказ МНС України «про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 06.08.2002 р.  № 186.
25. Наказ МНС України «про організацію робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України» від 25.05.2000 р. № 137/155/261.
26. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з проведення раптових перевірок стану готовності до дій за призначенням органів управління та сил цивільної оборони» від 12.01.1999 р.№ 4.