Законодавча база

ПЕРЕЛІК
законів та нормативно-розпорядчих актів, якими керується загальний відділ

1.    Конституція України (28.06.1996 р.).
2.    Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (07.06.2001р.).
3.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 р.).
4.    Закон України "Про звернення громадян" (02.10.1996 р.).
5.    Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (06.09.2005 р.).
6.    Закон України "Про інформацію" (02.10.1992 р.).
7.    Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" (07.04.2011 р.).
8.    Закон України "Про доступ до публічної інформації" (13.01.2011 р.).
9.    Закон України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (24.12.1993 р.).
10.     Закон України "Про захист персональних даних" (01.06.2010 р.).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїїв інформації, що містять службову інформацію". 
12.     Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади".
13.     Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації.
15.     Державний Стандарт України ISO 9001:2009.
16.     Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003.
17.     Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. №578/5 "Перелік  типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів".
18.     Наказ Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. № 16 "Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій".
19.     Рішення виконкому міської ради від 14.03.2012 № 109 "Про затвердження стандартів адміністративних послуг".
20.     Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів".
21.     Рішення виконкому Криворізької міської ради від 14.08.2013 № 285 "Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Криворізької міської ради".
22.     Рішення виконкому Металургійної районної у місті ради від 26.08.2016 №327 "Про затвердження Регламенту виконкому районної у місті ради".
23.     Рішення V  сесії VII скликання Металургійної районної ради від 26.08.2016 № 72  "Про затвердження Регламенту районної ради VІІ скликання у новій редакції".
24.    Рішення виконкому Криворізької міської ради від 08.02.2012 №71 "Про затвердження Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста".
25.    Закон України від 03.07.2013 №383-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо удосконалення системи захисту персональних даних"