Державна допомога сім'ям з дітьми

Державна допомога сім'ям з дітьми 

          Закон України «ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ»

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів, тобто 126 календарних днів, а у разі ускладнених пологів - 140 календарних днів. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (25% прожиткового мінімуму для працездатної особи на місяць)

з січня             

2020 р.

з липня

2020 р.

з грудня

2020 р.

 

525,50

549,25

 

567,50

Центр зайнятості – незастраховані особи

 

610,00

610,00

 

610,00

Центр зайнятості – застраховані особи

 

1630,00

1630,00

 

1630,00

 

 Допомога при народженні дитини

 Допомога при народженні дитини надається одному з батьків, опікуну за місцем проживання. 

 

2020 р.

Загальна сума - 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

1 дитина

 

10 320,00

 

860,00

 

2 дитина

3  дитина

 Допомога при усиновленні дитини

 Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх розсуд). 

 Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.  

 

2020 р.

Загальна сума – 41280,00

Одноразова  виплата

Щомісячні виплати

(36 місяців)

1 дитина

10 320,00

860,00

 

 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 грн. 

У разі виходу на роботу застрахованої особи до закінчення строку відпустки по догляду за дитиною виплата допомоги припиняється з дня її виходу на роботу. Виплата допомоги може бути продовжена за умови виходу на роботу на умовах неповного робочого часу. 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуванням, надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром призначених на дитину аліментів, пенсій, стипендії, державної допомоги за попередній календарний рік.

Допомога призначається на рік з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18 - річного віку включно.

Категорія

З січня 2020

З липня  2020

З грудня 2020

Мінімальний

розмір

Максимальний

розмір (2 прожиткових мінімума)

Мінімальний

розмір

Максимальний

розмір (2 прожиткових мінімума)

Мінімальний

розмір

Максимальний

розмір (2 прожиткових мінімума)

Діти  до 6 років

Згідно з розрахунком

3558,00

Згідно з розрахунком

3718,00

Згідно з розрахунком

3842,00

Діти від 6 до 18 років

Згідно з розрахунком

4436,00

Згідно з розрахунком

4636,00

Згідно з розрахунком

4790,00

  

  Допомога на дітей одиноким матерям

      Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері, одинокі усиновителі (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено в установленому порядку за вказівкою матері, вдови та вдівці з дітьми. Допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років (учнів до 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Категорія

З січня

2020 р.

З липня

2020 р.

З грудня

2020 р.

Максимальний

розмір

Максимальний

розмір

Максимальний

розмір

Діти  до 6 років

1779,00

1859,00

1921,00

Діти від 6 до 18 років

2218,00

2318,00

2395,00

Діти від 18 до 23 років

2102,00

2197.00

2270,00