Постраждалі від Чорнобильської катастрофи

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Компенсації та допомоги громадянам, які постраждали
 внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з Законом 
України "Про статус та соціальний захист громадян, які
 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 
201
6 рік (дійсно станом на 01.03.2017).

 

Щомісячна компенсація на продукти харчування:

для 1 категорії в розмірі - 409,20 грн.;

* для 2 категорії в розмірі - 204,60 грн.

Щорічна допомога на оздоровлення:

для інвалідів 1 і 2 групи інвалідності - 120,00 грн.;

* для інвалідів 3 групи інвалідності і для дітей - інвалідів - 90,00 грн.;

* для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 кат. - 100,00 грн.;

* для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 3 кат. - 75,00 грн.;

* для евакуйованих в 1986 році 2 кат. - 75,00 грн.;

Одноразові виплати:

при первинному звернені виплачуються одноразові компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та сім'ям за втрату годувальника:

 * інвалідам І групи - 379,30 грн.;

 *інвалідам ІІ групи - 284,40 грн.;

 * інвалідам ІІІ групи - 189,60 грн.;

 * дітям - інвалідам - 1264,00 грн.;

 * сім'ям, які втратили годувальника - 7586,00 грн.;

 * батькам померлого - 3792,00 грн.

Компенсації за пільговий проїзд:

*для 1 категорії - 100% вартості проїзду ;для 2 категорії - 50% вартості проїзду.

Підвищена стипендія виплачується

1) віднесеним до категорії 1, 2, 3, 4;

2) неповнолітнім дітям померлих громадян, віднесених до категорії 1, 2 або 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

3) неповнолітнім дітям громадян, віднесених до категорії 1;

4) дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

5) дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття;

6) дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4;

7) студентам віком до 23 років з числа дітей, зазначених в п.6.

 Розмір підвищеної (додаткової соціальної) стипендії для зазначених категорій громадян визначається постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» і складає:

 * для учнів – 130,00 грн.;

 * для студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр» - 150,00 грн.;

 * для студентів вищих навчальних закладів ІII – ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо–кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» - 170,00 грн.

 

 

Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати 
строком 14 робочих (16 календарних) днів виплачується:

  

*громадянам, віднесеним до 1 і 2 категорії .

  

На щорічне безкоштовне забезпечення санаторно - курортними путівками мають право:

*громадяни 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 Для отримання санаторно-курортної путівки потрібно надати до управління праці та соціального захисту населення за місцем мешкання довідку з лікувального закладу для отримання путівки форми 070-у, де зазначається діагноз, доцільність санаторно-курортного лікування чи відпочинку, сезон та профіль санаторно-курортного закладу.

           Зміни до Закону України «Про статус і соціальнитй захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення санаторно-курортними путівками

 Зміни передбачають:

             -  безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання грошової компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики;

             -  право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю серед тих, які мають ліцензію на впровадження господарської діяльності з медичної практики, та за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі.

          Перелік санаторно – курортних закладів в розрізі нозологій, які мають ліцензії на здійснення господарської діяльності з медичної практики, сформований МОЗ, розміщено на офіційному веб - сайті Мінсоцполітики (www.mlsp.gov.ua).

 

 

ПІЛЬГИ ГРОМАДЯНАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

Пільги цієї категорії передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

СТАТТЯ 20 п. 11. СТАТТЯ 21 п. 1, п. 9 СТАТТЯ 22 п. 15 Плата за користування житлом (квартирна плата) ними та членами їх сім'ї в розмірі 50 відсотків квартирної плати, а також плата в розмірі 50 відсотків встановленої плати за користування комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) і телефоном.

 
 

Оплата послуг на поховання громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії

Відповідно до рішення виконкому Криворізької міської ради «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги мешканцям міста на оплату послуг на поховання  громадян-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (крім учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, прирівняних до інвалідів війни), членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів та громадян, яким присвоєно звання «почесний громадянин міста Кривого Рогу» від 08.06.2016 року № 236 з метою соціальної підтримки окремих категорій населення, зокрема громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається механізм оплати послуг з організації похорон та суміжних послуг на поховання громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії, за винятком прирівняних до інвалідів війни, які на день смерті були зареєстровані у м. Кривому Розі.

Оплата за надані послуги з організації похорон та суміжних послуг на поховання вище зазначених осіб проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Програмою соціального захисту окремих категорій мешканців міста Кривого Рогу на відповідний бюджетний рік.

 

Для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії, за винятком прирівняних до інвалідів війни, оплата  послуг на поховання здійснюється з урахуванням переліку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2008 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій», яким передбачено: 

 оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;
► доставка предметів ритуальної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);
► надання транспортних послуг (один авто катафалк та один автобус супроводження);
► перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу, до місця поховання;
► організація поховання і проведення ритуалу;
► надання труни;
► надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього);
► копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу та одноразове прибирання прилеглої території після поховання). 

Вищевказані послуги оплачуються за винятком послуг із кремації, поховання урни з прахом та спорудження надгробка. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов’язалася поховати померлого самостійно.

 

Гранична сума оплати послуг на поховання для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії, за винятком прирівняних до інвалідів війни, не перевищує 1286,00 грн.

 

 

Відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я

             З’явився Порядок відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, затверджений Міністерством соціальної політики України від 29.05.2012 № 319.

 

              Відповідно до зазначеного Порядку, відповідальним виконавцем бюджетної програми та розпорядником коштів нижчого рівня є Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України, одержувачами бюджетних коштів – всеукраїнські громадські організації.

             Служба здійснює розподіл бюджетних коштів у межах бюджетних призначень між громадськими організаціями на підставі рішення робочої групи, утвореної Службою за участю представників громадських організацій з урахуванням звернень до них громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо необхідності відшкодування витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

              Громадянин, який постраждав, або батьки дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадській організації або її місцевому (обласному) осередку  заяву, до якої додаються:

  - ксерокопія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 - висновок закладу охорони здоров’я про необхідність надання медичної допомоги та її обсяг;

  - документи, що підтверджують необхідність оплати витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

             Відшкодування витрат за рахунок бюджетних коштів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (батькам дитини, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи), у разі самостійного лікування (протезування, забезпечення ліками) не проводиться.