Все про соціальні послуги

 

Соціальні послуги окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах, та порядок їх надання

Зміст

1 Нормативна база

2 Хто має право на отримання соціальних послуг

3 Суб'єкти надання соціальних послуг

4 Вартість надання соціальних послуг

5 Перелік соціальних послуг

6 Куди звертатися за отриманням безоплатних соціальних послуг

7 Перелік необхідних документів

8 Порядок розгляду звернення про надання соціальних послуг

9 Прийняття рішення про надання соціальних послуг

10 Підстави для відмови у наданні соціальних послуг

11 Припинення надання соціальних послуг

12 Типовий договір про надання соціальних послуг

1. Нормативна база

1. Конституція України 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

2. Закон України "Про соціальні послуги" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text)

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text)

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 185 "Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2020-%D0%BF#Text)

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року  № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF#Text)

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text)

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 450 "Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#Text)

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року  № 427 "Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України “Про соціальні послуги” 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2020-%D0%BF#Text)

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року  № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF/page#Text)

10. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#n8)

11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 липня 2016 року № 762 "Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-16#Text)

12.  Наказ Міністерства соціальної політики України від 23 грудня  2020 року № 847 "Про затвердження Типового договору про надання соціальних послуг)" 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0214-21#Text)

 

2. Хто має право на отримання соціальних послуг

Отримувачами соціальних послуг є особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, яким надаються соціальні послуги.

Вразливі групи населення - особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників.

Складні життєві обставини - обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно.

Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини:

 1. похилий вік;

 2. часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

 3. невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

 4. психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;

 5. інвалідність;

 6. бездомність;

 7. безробіття;

 8. малозабезпеченість особи;

 9. поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

 10. ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

 11. втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

 12. жорстоке поводження з дитиною;

 13. насильство за ознакою статі;

 14. домашнє насильство

 15. потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

 16. шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

3. Суб'єкти надання соціальних послуг

Соціальні послуги надають:

установи/заклади надання соціальних послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасового перебування);

інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

недержавні підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (стаття 13 Закону України "Про соціальні послуги").

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки, та є:

 1. особами з інвалідністю I групи;

 2. дітьми з інвалідністю;

 3. громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

 4. невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

 5. дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги (частина шоста статті 13 Закону України "Про соціальні послуги").

4. Вартість надання соціальних послуг

Незалежно від їх доходу особи, безкоштовно всі соціальні послуги отримуватимуть:

 1. особи, які постраждали від торгівлі людьми;

 2. особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 3. діти з інвалідністю;

 4. особи з інвалідністю I групи;

 5. діти-сироти;

 6. діти позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа віком до 23 років;

 7. сім’ї опікунів, піклувальників;

 8. прийомні сім’ї;

 9. дитячі будинки сімейного типу;

 10. сім’ї патронатних вихователів;

 11. діти, з певним переліком захворювань.

Всі решта отримуватимуть безкоштовно лише соціальні послуги з: інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також екстрені соціальні послуги.

Окрім перерахованих категорій, всі соціальні послуги також безоплатно надаватимуться особам, які їх потребують та середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Якщо середньомісячний сукупний дохід особи більше двох, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб, таким особам надаються соціальні послуги з установленням диференційованої плати (порядок визначається постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг").

Якщо середньомісячний сукупний дохід особи перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб то соціальні послуги надаються за власний рахунок такої особи чи за рахунок третіх осіб. Таким же чином надаються послуги понад обсяги, визначені державним стандартом послуг.

Прожитковий мінімум з 01 січня 2024 року становить для працездатних осіб — 3028 грн., для осіб, що втратили працездатність — 2361 грн.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується за один квартал, що передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, за методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженою Мінсоцполітики.

Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядок регулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги").

 

5. Перелік соціальних послуг


 з/п

Код

Назва соціальної послуги

Короткий опис соціальної послуги

Отримувачі соціальної послуги

Місце надання соціальної послуги

Строк надання

1

2

3

4

5

6

7

1.

001.0

Інформування

надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг

вразливі групи населення;
 особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома / на вулиці);
 напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет;
 за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

одноразово/екстрено (кризово)

2.

002.0

Консультування

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
 напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

одноразово/тимчасово/екстрено (кризово)

3.

002.1

Консультативний кризовий телефон

консультування з використанням засобів зв'язку, психологічна підтримка та кризові втручання професійних психологів, соціальних працівників та інших фахівців для допомоги у кризовій ситуації, з можливістю надання індивідуальних консультацій психолога для стабілізації психоемоційного стану отримувача послуги, поліпшення / розвитку певних навичок, здібностей, забезпечення необхідної психологічної підтримки, спрямованої на вирішення особистих проблем та сприяння комунікації, покращення та зміцнення відносин у сім'ї та за її межами

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

одноразово/екстрено (кризово)

4.

003.0

Посередництво

допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації)

тимчасово

5.

004.0

Представництво інтересів

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації

особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці)

одноразово/тимчасово

6.

005.0

Надання притулку

надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим, м'яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; організація збереження особистих речей; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями, службами

бездомні особи;
 особи, постраждалі домашнього насильства;
 особи / сім'ї, яким завдано шкоду через пожежу, стихійне лихо, катастрофу, бойові дії, терористичний акт, тимчасову окупацію, збройний конфлікт та які залишились без житла або проживання у їхньому житлі є неможливим

стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово/одноразово/екстрено (кризово)

7.

005.1

Нічний притулок

забезпечення проживання в нічний час доби, одноразовим харчуванням, засобами особистої гігієни та створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни

бездомні особи або особи, які перебувають у кризовій ситуації

стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

тимчасово/одноразово/екстрено (кризово)

8.

006.0

Короткотермінове проживання

забезпечення тимчасового проживання, соціальний супровід та допомога пошуку постійного місця проживання для особи/сім'ї

особи та сім'ї, у тому числі сім'ї з дітьми, що не мають постійного місця проживання, але отримують соціальні послуги або перебувають під соціальним супроводом

стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

тимчасово/екстрено (кризово)

9.

007.0

Соціальна профілактика

організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, інституалізації дітей та дорослих з інвалідністю, дітей з групи ризику та громадян похилого віку, дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення

вразливі групи населення;
 особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

у приміщенні надавача соціальних послуг;
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
 поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці;
 через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку

одноразово/тимчасово

10.

008.0

Догляд та виховання

11.

008.1

Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

забезпечення умов для проживання, наближених до сімейних (харчуванням, одягом, взуттям, твердим і м'яким інвентарем, ведення домашнього господарства, організація дозвілля тощо), формування та підтримка навичок самообслуговування, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя; виховання та розвиток індивідуальних здібностей, сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних і соціальних послуг у відповідних закладах

діти-сироти / діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі діти з обмеженою життєдіяльністю;
 діти та молодь з інвалідністю; діти, щодо батьків яких ще не прийнято рішення про позбавлення батьківських прав

стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг

постійно/тимчасово

12.

009.0

Підтримане проживання

13.

009.1

Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

забезпечення проживання особи або групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

громадяни похилого віку;
 особи з інвалідністю

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
 стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово

14.

009.2

Підтримане проживання бездомних осіб

забезпечення проживання особи або групи осіб, консультування, навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

бездомні особи

стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово

15.

009.3

Транзитне підтримане проживання / учбова соціальна квартира (будинок)

короткотермінове проживання для особи або групи осіб, допомога у вирішенні соціальних проблем, розвиток навичок та вмінь необхідних для підготовки до самостійного життя у своїй звичайній обстановці або в умовах підтриманого проживання з групою осіб, де створені умови, наближені до сімейних; забезпечення соціальної підтримки на рівні здатності людини функціонувати і сприяти особистій відповідальності за своє життя

випускники інтернатних закладів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 особи з інтелектуальними, психічними та поведінковими порушеннями

(комбіновані порушення)

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
 стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

тимчасово

16.

010.0

Соціальний супровід

17.

010.1

Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування, психологічна підтримка

сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
 напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
 поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

тимчасово

18.

010.2

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя

сім'ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
 напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
 поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

Постійно/тимчасово

19.

011.0

Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці

регулярні зустрічі з отримувачем послуги;
 сприяння працевлаштуванню через допомогу у пошуку роботи / підготовці до роботи; відвідування на робочому місці; сприяння в адаптації особи до виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб'єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок; психологічне консультування; психологічна підтримка

особи, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися

тимчасово в приміщенні надавача соціальної послуги, за місцем перебування отримувача соціальних послуг та на робочому місці

тимчасово

20.

012.0

Екстрене (кризове) втручання

перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги, притулку тощо

особи, постраждалі від домашнього насильства;
 особи, постраждалі від торгівлі людьми;
 особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома);
 у приміщенні надавача соціальних послуг;
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

екстрено (кризово)/одноразово

21.

013.0

Соціальна адаптація

навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги

особи похилого віку;
 діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями;
 особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах;
 учасники бойових дій;
 особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
 в приміщенні надавача соціальної послуги;
 на робочому місці

постійно/тимчасово

22.

013.1

Соціально-трудова адаптація

навчання, формування та розвиток соціальних, комунікативних, фізичних, когнітивних, трудових навичок, умінь, у тому числі самообслуговування, соціальної компетенції; організація денної зайнятості, консультування, визначення готовності до працевлаштування

особи з інвалідністю;
 особи з інтелектуальними або психічними порушеннями (комбіновані порушення)

в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем знаходження отримувача соціальної послуги

постійно/тимчасово

23.

014.0

Соціальна інтеграція та реінтеграція

допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; сприяння в отриманні послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв'язків із національно-культурними організаціями співвітчизників

внутрішньо переміщені особи;
 особи, постраждалі від торгівлі людьми;
 бездомні особи;
 біженці;
 шукачі притулку;
 національні меншини;
 діти та особи, які перебувають / перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах

напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги

тимчасово

24.

015.0

Догляд

25.

015.1

Догляд вдома

допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів

особи похилого віку;
 діти з інвалідністю;
 особи з інвалідністю;
 особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
 особи з психічними та поведінковими порушеннями

(комбіновані порушення)

за місцем проживання отримувача соціальної послуги;
 за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома)

постійно/тимчасово

26.

015.2

Догляд стаціонарний

створення умов для проживання; забезпечення харчуванням, твердим, м'яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля

особи похилого віку;
 діти з інвалідністю;
 особи з інвалідністю;
 особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
 особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово

27.

015.3

Денний догляд

забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; психологічна підтримка; соціально-трудова адаптація; організація денної зайнятості

особи похилого віку;
 особи з інвалідністю;
 особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності);
 особи з психічними та поведінковими порушеннями

(комбіновані порушення)

напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово

28.

015.3.1

Денний догляд дітей з інвалідністю

соціальна реабілітація; соціально-трудова адаптація та організація дозвілля; участь отримувачів та членів їх сімей їхніх родичів у вирішенні конкретних соціальних проблем; догляд; навчання батьків осіб що їх заміняють

діти з інвалідністю;
 діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності)

напівстаціонарно у приміщенні надавача соціальної послуги

постійно/тимчасово

29.

015.4

Паліативний догляд

допомога у вирішенні питань отримання знеболювання (наркотичних речовин), налагодження контактів із релігійними установами;
 сприяння розміщення у хоспісах; створення умов для проживання/перебування; догляд; спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім'ї догляду; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів сім'ї; інформування та/або консультування; організація та підтримка груп самодопомоги

особи, які отримують паліативну допомогу, та члени їх сімей

за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома);
 в приміщенні надавача соціальної послуги (напівстаціонарноабо стаціонарно)

постійно/тимчасово

30.

016.0

Персональний асистент

допомога та догляд, фізичний супровід для забезпечення самостійності та інтеграції у суспільство; сприяння реалізації прав у сферах соціального захисту, зайнятості, охорони здоров'я, освіти і науки, доступність інфраструктури та інші

діти з інвалідністю (виражена та значна ступінь обмеження життєдіяльності);
 особи з інвалідністю (виражена та значна ступінь обмеження життєдіяльності)

за місцем проживання отримувача соціальної послуги;
 за місцем перебування отримувача соціальної послуги

постійно/тимчасово

31.

017.0

Соціальна реабілітація

32.

017.1

Соціальна реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями

навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, трудової адаптації, працетерапії; арт-терапія

особи з інтелектуальними та психічними порушеннями

у приміщенні надавача соціальної послуги;
 за місцем проживання/перебування отримувача послуг (в тому числі вдома)

тимчасово/постійно

33.

017.2

Соціально-психологічна реабілітація

короткотермінове проживання, проведення психологічного консультування та психолого-педагогічної корекції; сприяння в отриманні освітніх послуг; здійснення трудової адаптації; інформування та/або консультування; представництво інтересів; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; надання допомоги в отриманні медичних послуг; повернення дитини до біологічної родини

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 діти з поведінковими порушеннями через розлучення батьків;
 діти та дорослі, які зазнали жорстокого поводження;
 діти та дорослі, які постраждали від домашнього насильства;
 діти та дорослі, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах, після довготривалого лікування/перебування в медичних закладах

стаціонарно або напівстаціонарно в приміщенні надавача

тимчасово

34.

017.3

Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин,

короткотермінове проживання, надання допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; консультування;
 соціальна профілактика повторів; надання психологічної допомоги членам сім'ї; соціальний супровід після програм реабілітації; організація отримання медичних послуг, медичного обстеження тощо

особи з поведінковими порушеннями через вживання психоактивних речовин

стаціонарно в приміщенні надавача

тимчасово

35.

017.4

Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю

консультування; психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів

особи з поведінковими порушеннями через ігрову залежність

в приміщенні надавача

тимчасово

36.

018.0

Тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за дітьми / особами з інвалідністю

37.

018.1

Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

забезпечення тимчасового догляду та виховання дитини з інвалідністю за місцем її проживання або перебування в сім'ї патронатного вихователя, в закладі на період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

батьки / особи, які їх замінюють, що здійснюють догляд за:
 дітьми з інвалідністю;
 дітьми, які мають невиліковні хвороби;
 дітьми, які мають хвороби, що потребують тривалого лікування;
 дітьми, які потребують паліативного догляду;
 дітьми з психічними та поведінковими порушеннями

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
 стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг

тимчасово/одноразово

38.

018.2

Тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування

забезпечення тимчасового догляду осіб, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, паліативного догляду, осіб з інвалідністю, на період відсутності осіб, що здійснюють догляд за ними

особи, які здійснюють довготривалий догляд за:
 особами, які мають невиліковні хвороби;
 особами, які мають хвороби, що потребують тривалого лікування;
 особами, які потребують паліативного догляду;
 особами з психічними та поведінковими порушеннями;
 особами з інвалідністю

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
 стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг

тимчасово/одноразово

39.

019.0

Натуральна допомога

надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо

малозабезпечені особи;
 громадяни похилого віку;
 особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги;
 особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
 бездомні особи;
 особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
 біженці / шукачі притулку

за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);
 за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці

тимчасово/постійно/одноразово

40.

020.0

Супровід під час інклюзивного навчання

надання допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки дітям під час перебування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

діти з особливими освітніми потребами, в тому числі діти з інвалідністю

за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщенні надавача соціальних послуг

тимчасово/постійно

41.

021.0

Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями

надання допомоги при переміщенні у громадських місцях і транспорті для відвідування органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій та закладів освіти, надавачів медичних, соціальних та реабілітаційних послуг тощо, купівлі товарів, робіт і послуг, у тому числі заповнення бланків, написання заяв, читання інформації під час такого відвідування, та інше

особи з інвалідністю, в тому числі:
 особи з порушенням зору;
 особи з порушенням опорно-рухового апарату;
 особи з інтелектуальними порушеннями;
 особи з психічними порушеннями та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення)

за місцем перебування отримувача соціальних послуг;
 поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

тимчасово/постійно/одноразово

42.

022.0

Переклад жестовою мовою

переклад жестовою мовою (у тому числі з використанням знакових систем) та словесною мовою під час відвідування особами з порушеннями слуху та мовлення адміністративних органів, соціальних, медичних, освітніх та інших установ і закладів, при купівлі товарів, робіт і послуг

особи з порушеннями слуху та мовлення

за місцем перебування отримувача соціальних послуг, за та поза місцем проживання та в приміщенні надавача соціальних послуг

тимчасово/постійно

43.

023.0

Транспортні послуги

перевезення осіб з числа маломобільних груп населення з використанням спеціального транспортного засобу (мікроавтобуса), соціального таксі, з супроводжуючим або придбання (компенсація) вартості палива, одноразова транспортна послуга для осіб, які з об'єктивних (обґрунтованих) причин не можуть скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який надає соціальні, адміністративні послуги медичну допомогу, здійснює реабілітацію

дорослі та діти з інвалідністю, особи літнього віку які мають порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, з психічними та інтелектуальними порушеннями, а також особи із захворюваннями, які не здатні до самостійного пересування та потребують сторонньої допомоги, в тому числі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, які потребують гемодіалізу;
 інші маломобільні групи населення

за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг

тимчасово/ постійно/одноразово

6. Куди звертатися за отриманням безоплатних соціальних послуг

Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає органу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Подання заяви з відповідними документами для отримання соціальних послуг особами з інвалідністю та особами похилого віку, які мають інтелектуальні та/або психічні порушення, проводиться відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576.

Заява в електронній формі подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, електронну систему чи іншу інтегровану з ними інформаційну систему.

У разі відсутності в об’єднаній територіальній громаді органу соціального захисту населення заява про отримання соціальних послуг приймається уповноваженою посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або старостинського округу/старостою.

Заяви можуть прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг.

Заява, прийнята уповноваженою посадового особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, старостинського округу/старостою чи центром надання адміністративних послуг, протягом одного робочого дня з дати її надходження передається органу соціального захисту населення для підготовки відповідних запитів, клопотань (у разі потреби) та подальшого прийняття рішення.

7. Перелік необхідних документів

До заяви про надання соціальних послуг обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення відповідно до цього Порядку, подаються також довідки/ інші документи про доходи.

Підставою для розгляду питання про надання соціальних послуг також є повідомлення суб’єкта та/або акт оцінювання потреб сім’ї/особи, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи/ соціальним працівником, звернення, повідомлення інших осіб в інтересах осіб, які потребують соціальних послуг у зв’язку з перебуванням у складних життєвих обставинах, рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, подані за результатами розгляду матеріалів про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);

копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності).

8. Порядок розгляду звернення про надання соціальних послуг

Орган соціального захисту населення аналізує отримані документи, уточнює необхідну інформацію, в тому числі шляхом перевірки даних щодо отримувачів державної допомоги, пільг тощо, наявних в інформаційних системах, та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня визначає надавача або залучає соціального менеджера/фахівця із соціальної роботи для оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Для отримання інформації про доходи особи, що потребує надання соціальних послуг, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після надходження заяви від такої особи, її законного представника, органу опіки та піклування надсилає запит до:

ДПС - для отримання відомостей про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;

Пенсійного фонду України - для отримання відомостей про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики;

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування - для отримання інформації про страхові виплати із зазначених фондів.

ДПС, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом п’яти робочих днів після надходження запиту надають органу соціального захисту населення інформацію про доходи/страхові виплати особи, що потребує надання соціальних послуг.

У разі неможливості здійснення обміну інформацією, відсутності даних за необхідний період або за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення, отримувач соціальної послуги подає довідки/інші документи про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг.

Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах проводиться соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг у порядку, встановленому Мінсоцполітики, із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника, педагогічного працівника закладу та/або установи освіти, реабілітолога та інших фахівців.

Під час оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах з’ясовуються обставини, що можуть призвести або призвели до порушень у життєдіяльності особи/сім’ї, визначаються чинники, що спричинили потрапляння у складні життєві обставини, рівень складності наявних проблем, їх вплив на життєдіяльність особи/сім’ї, індивідуальні потреби в отриманні соціальних послуг, а також спроможність особи/сім’ї самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах складається відповідний акт за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з пропозиціями щодо переліку соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я, та подається органу соціального захисту населення для подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг.

У разі отримання звернення (письмового або усного) особи, у тому числі дитини/сім’ї, про надання соціальних послуг екстрено (кризово) у зв’язку із загрозою життю чи здоров’ю особи або отримання повідомлення від суб’єкта про необхідність надання таких послуг оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах не проводиться.

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається органом соціального захисту населення/надавачем невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг. Відповідно до потреб особи надавач проводить термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, зокрема шляхом забезпечення психологічної підтримки та консультування (в тому числі телефоном), виїзду мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик бригади швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги, працівника уповноваженого підрозділу органу Національної поліції тощо).

У разі відсутності в особи, яка потребує надання послуг екстрено (кризово), документа, що посвідчує особу, та інших документів, визначених пунктом 28 цього Порядку, рішення про надання таких соціальних послуг приймається без їх подання.

За результатами надання послуг екстрено (кризово) надавач складає акт про надання соціальної послуги за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

9. Прийняття рішення про надання соціальних послуг

Після отримання інформації за результатами запиту чи шляхом доступу до даних державних електронних інформаційних ресурсів орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви відповідно до отриманих документів (даних) та з урахуванням результатів оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах приймає рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, що видається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Про прийняте рішення особа або її законний представник інформується органом соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття шляхом надання (надсилання) рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг (його сканованої копії) у паперовій та/або електронній формі. У рішенні про відмову в наданні соціальних послуг обов’язково повинні бути обґрунтовані підстави відмови.

Рішення про надання соціальних послуг разом з інформацією про особу/сім’ю (призначені виплати та державну допомогу, встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи, особи з інвалідністю тощо) також надсилається надавачу (надавачам) у паперовій та/або електронній формі не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття.

У разі коли в отримувача соціальних послуг змінилися обставини (смерть одного з членів сім’ї отримувача соціальних послуг, зміна доходу, статусу отримувача соціальних послуг), він може подати уповноваженому органу заяву, декларацію про доходи та майновий стан і документ, що підтверджує зміну статусу особи (у разі потреби), для перегляду рішення про організацію надання соціальних послуг.

10. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг

Підставою для відмови особі, яка звернулася із заявою, у наданні соціальних послуг є:

відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я;

наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

Не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг особі у разі загрози її життю чи здоров’ю, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дитиною.

11. Припинення надання соціальних послуг

Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

зміна задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) отримувача (місця звернення отримувача під час дії на території України або адміністративно-територіальної одиниці надзвичайного або воєнного стану) соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

смерть отримувача соціальних послуг;

дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

12. Типовий  договір про надання соціальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства соціальної політики України
 23 грудня 2020 року № 847

Зареєстровано в Міністерстві
 юстиції України
 19 лютого 2021 р.
 за № 214/35836

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
 про надання соціальних послуг

__________________________
 (місце укладення)

"___" ____________ 20__ року
 (дата укладення)

_____________________________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи /

фізичної особи - підприємця,

_____________________________________________________________________________________
 включеної до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних

послуг)

в особі _______________________________________________________________________________
 (посада / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
 _____________________________________________________________________________________,

який (яка) діє на підставі ________________________________________________________________
                                            (назва та реквізити установчого документа / іншого документа, яким

_____________________________________________________________________________________,
 визначено перелік соціальних послуг та категорії осіб, яким надаються такі послуги)

(далі - Надавач соціальних послуг) з однієї сторони та особа/сім'я, яка (які) належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - Отримувач соціальних послуг) /

його (їх) законний представник; уповноважена особа органу опіки та піклування / закладу (установи),

який здійснює опіку або піклування (у разі відсутності законного представника) _____________________________________________________________________________________,
              (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи / уповноваженого представника сім'ї / законного
                                                               представника / уповноваженої особи)

що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                     (документ, що підтверджує повноваження)

______________________________________________________________________________________

(далі - Представник отримувача соціальних послуг), з іншої сторони (далі разом - сторони, кожна                  окремо - сторона), уклали цей Договір про нижчевикладене.

 

I. Предмет Договору

Предметом цього Договору є надання соціальних послуг.

II. Умови надання соціальних послуг та їх вартість

1. Соціальні послуги надаються на підставі рішення № _________ від "___" __________ 20__ року

 _____________________________________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту
 _____________________________________________________________________________________
 населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської ради міст обласного
 _____________________________________________________________________________________
 значення, сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади / найменування                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Надавача соціальних послуг недержавного сектору)

та відповідно до індивідуального плану надання соціальних послуг (далі - індивідуальний план), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Надавач соціальних послуг надає соціальні послуги _______________________________________
                                                                                                                                             (зазначити необхідне:

______________________________________________________________________________________
 за рахунок бюджетних коштів / за рахунок коштів Надавача соціальних послуг недержавного сектору;                           з установленням диференційованої
 ______________________________________________________________________________________
 плати залежно від доходу Отримувача соціальних послуг; за рахунок Отримувача соціальних послуг                        або третіх осіб)

3. Місце (адреса) надання соціальної (соціальних) послуги (послуг):

______________________________________________________________________________________
 (зазначити необхідне: за місцем проживання/перебування Отримувача соціальних послуг (вдома);
 ______________________________________________________________________________________
 у приміщенні надавача соціальних послуг (стаціонарно/напівстаціонарно); за місцем перебування отримувача соціальних послуг)

4. Вартість соціальної послуги становить __________________________________________________
                                                                         (зазначити цифрами та прописом)
 _______________________________________________________________________ гривень (гривні).

Сума, яку зобов'язується сплатити Отримувач соціальних послуг / третя особа, становить ________                      гривень (гривні).

5. Плата за соціальні послуги, надані з установленням диференційованої плати, за рахунок

Отримувача соціальних послуг або третіх осіб (необхідне підкреслити) вноситься щомісяця

протягом п'яти робочих днів з дати набрання чинності цим Договором після надання Надавачем

соціальних послуг відповідного рахунка.

Вид розрахунку __________________________________________________________________.

III. Права та обов'язки Надавача соціальних послуг

1. Надавач соціальних послуг зобов'язується:

надавати Отримувачу соціальних послуг визначені індивідуальним планом соціальні послуги

згідно з Класифікатором соціальних послуг, затвердженим наказом Міністерства соціальної

політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

09 липня 2020 року за № 643/34926:

 


 з/п

Код

Назва соціальної послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надавати соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

проводити оцінювання потреб Отримувача соціальних послуг у соціальних послугах (для перегляду переліку та обсягу соціальних послуг, яких він потребує);

забезпечувати найкращі інтереси Отримувача соціальних послуг під час надання йому соціальних послуг;

дотримуватися принципів надання соціальних послуг, визначених законодавством;

дотримуватися норм професійної етики у спілкуванні з Отримувачем соціальних послуг при виконанні посадових обов'язків;

дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання посадових обов'язків;

інформувати Отримувача соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які він надає, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким

видом порушення здоров'я;

не розголошувати інформацію особистого характеру, що стала відома під час надання соціальних послуг;

дотримуватись інших вимог законодавства про соціальні послуги.

2. Надавач соціальних послуг має право:

на отримання плати за надані соціальні послуги відповідно до ціни, встановленої цим Договором;

на обробку персональних даних Отримувача соціальних послуг відповідно до Закону України

"Про захист персональних даних";

на припинення надання соціальних послуг на умовах, визначених у розділі V цього Договору.

IV. Права та обов'язки Отримувача соціальних послуг

1. Отримувач соціальних послуг має право на:

отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та цим Договором;

перегляд умов надання соціальних послуг та їхнього обсягу у разі зміни чинників, що спричинюють               складні життєві обставини;

участь в оцінюванні його потреб у соціальних послугах;

доступ до інформації, що міститься в його особовій справі;

повагу до його честі та гідності, уважне та гуманне ставлення з боку Надавача соціальних послуг;

повагу до його приватного життя, свободу думки та висловлювань;

відмову від соціальних послуг, крім випадків обов'язкового надання соціальних послуг, визначених     законом;

конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома Надавачу соціальних послуг                     під час надання соціальних послуг;

спілкування зі своїми рідними, близькими та іншими особами;

одночасне одержання кількох соціальних послуг;

інші права, передбачені законодавством про соціальні послуги.

2. Отримувач соціальних послуг / Представник отримувача соціальних послуг зобов'язані:

надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для оцінювання потреб у соціальних послугах, складання індивідуального плану надання соціальних послуг, визначення заходів, що становлять зміст соціальної послуги, визначення умов договору про надання соціальних послуг;

виконувати умови цього Договору та проводити заходи, визначені індивідуальним планом;

своєчасно та у повному обсязі оплачувати соціальні послуги, надані з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб згідно з ціною та у строки, визначені пунктами 4 та 5 розділу II цього Договору;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку роботи Надавача соціальних послуг;

своєчасно інформувати Надавача соціальних послуг про всі обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних послуг;

ставитися з повагою до Надавача соціальних послуг (його працівників);

не перешкоджати наданню соціальних послуг, у тому числі іншим особам;

дбайливо ставитися до майна Надавача соціальних послуг, що використовується під час надання              соціальних послуг.

V. Строк дії Договору, умови його продовження, припинення та розірвання

1. Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє протягом строку виконання індивідуального плану.

2. Строк дії Договору може бути продовжений за результатами оцінювання потреб Отримувача                   соціальних послуг у соціальних послугах та перегляду індивідуального плану на строк його виконання.

Оцінювання потреб Отримувача соціальних послуг у соціальних послугах проводиться не менше як за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору.

3. Надання соціальних послуг починається з дати підписання цього Договору.

4. Дія цього Договору припиняється у таких випадках:

відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб Отримувача соціальних послуг;

закінчення строку дії цього Договору, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону;

зміна місця проживання/перебування Отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання    соціальних послуг;

невиконання без поважних причин Отримувачем соціальних послуг вимог, визначених цим Договором;

виявлення/встановлення недостовірності поданих Отримувачем соціальних послуг / Представником отримувача соціальних послуг інформації / документів при зверненні за їх наданням;

смерть Отримувача соціальних послуг;

ініціатива Отримувача соціальних послуг;

дострокового розірвання Договору за ініціативи Отримувача соціальних послуг;

ліквідація (припинення діяльності) Надавача соціальних послуг або припинення надання ним відповідних соціальних послуг.

5. У разі виявлення в Отримувача соціальних послуг відповідно до висновку про стан здоров'я особи, яка потребує надання соціальних послуг, медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється (до усунення таких протипоказань) без розірвання Договору.

6. У разі невиконання Отримувачем соціальних послуг без поважних причин умов цього Договору                 надання соціальних послуг припиняється не менше ніж через 15 календарних днів з дати надсилання Отримувачу соціальних послуг / Представнику отримувача соціальних послуг письмового повідомлення                 із зазначенням дати, з якої буде припинено надання соціальних послуг.

7. Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров'ю Отримувача соціальних послуг, вчиненого щодо нього домашнього насильства, насильства за ознакою                  статі або жорстокого поводження з дітьми.

VI. Відповідальність сторін

1. За порушення зобов'язань, установлених цим Договором, кожна із сторін несе відповідальність згідно                   з умовами цього Договору та чинним законодавством України.

2. Кожна із Сторін не відповідає за невиконання умов цього Договору, якщо вона доведе, що таке невиконання сталося не з її вини.

3. Відповідальним за достовірність наданих Надавачу соціальних послуг документів та інформації, необхідних для надання соціальних послуг, є Отримувач соціальних послуг / Представник отримувача соціальних послуг.

VII. Порядок вирішення спорів

1. Спори та розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору чи у зв'язку з ним, можуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між сторонами.

Прийняті рішення мають бути оформлені письмово, підписані сторонами та є невід'ємною частиною                цього Договору.

2. У разі неможливості вирішення спорів та розбіжностей шляхом консультацій та переговорів сторони мають право звернутись до суду.

VIII. Інші умови Договору

1. Цей Договір складено при повному розумінні сторонами його умов та термінології українською мовою                у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається в особовій справі Отримувача соціальних послуг, другий                 надається Отримувачу соціальних послуг / Представнику отримувача соціальних послуг.

2. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткового договору, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються чинним законодавством України.

IX. Місцезнаходження (місце проживання/перебування) та реквізити Сторін

Надавач соціальних послуг

________________________________________
 (повне та скорочене (за наявності) найменування  /
 ________________________________________
 прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Надавача соціальних послуг)

Місцезнаходження (місце проживання/перебування)
 ________________________________________
 ________________________________________

Телефон ________________________________

IBAN ___________________________________

Код за ЄДРПОУ _________________________

 

Отримувач соціальних послуг /
 Представник Отримувача соціальних послуг

________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
 ________________________________________
 (паспорт громадянина України, інший документ, що посвідчує
 ________________________________________
 особу та підтверджує громадянство України / документ, що
 ________________________________________
 посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус /
 ________________________________________
 посвідчення про взяття на облік бездомної                 особи та їх реквізити)

Місце проживання/перебування ________________________________________
 ________________________________________

Фактичне місце проживання/перебування ________________________________________
 ________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які   через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової   картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові                та мають про це відмітку в паспорті)
 ________________________________________

Телефон ________________________________

_________   _____________________________
     (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

МП (за наявності)

 

_________   ______________________________
     (підпис)       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)