Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"

Відповідно до Закону України 
« ПРО ДЕРЖАВНУ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ »

 

Право на державну соціальну допомогу особам,  які не мають права  на  пенсію,  та інвалідам мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

  • досягла віку 65  років  та  не  має  права  на  пенсію  відповідно  до чинного законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;
  • не одержують пенсію або соціальні виплати,  що  призначаються для відшкодування  шкоди,  заподіяної  ушкодженням  здоров'я  на виробництві, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне   соціальне   страхування   від   нещасного   випадку  на виробництві та професійного захворювання,  які  спричинили  втрату працездатності,  та  допомогу,  що  призначається відповідно до Закону  України  "Про  державну  соціальну  допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" є малозабезпеченими особами.

           Для визначення  розміру  соціальної  допомоги  застосовується прожитковий  мінімум  для  осіб,  які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

Допомога на догляд:

  • одиноким малозабезпеченим особам,  які  за  висновком  ЛКК потребують  постійного  стороннього  догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років  чи  по  інвалідності  (крім  інвалідів I групи);
  • малозабезпеченим  інвалідам I групи,  які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності.