Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації

   Забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації

 

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації

 

            З 1 червня 2021 року набрав чинності оновлений Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (далі - Порядок). Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів від 14.04.2021 № 362).

Відповідно до вищевказаного Порядку на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають право:

  • особи з інвалідністю;
  • діти з інвалідністю;
  • учасники АТО;
  • особи похилого віку;
  • жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;
  • діти з порушеннями опорно-рухового апарату (діти віком до 18 років);

-     особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист».

До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються перелічені вище особи належать:

-     протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

-     спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

-     засоби для пересування;

-     допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

-     меблі та оснащення;

-     спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також для виплати компенсації визначаються для:

-     осіб з інвалідністю - медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;

-     дітей з інвалідністю та інших осіб, за винятком учасників антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - ЛКК або лікарсько-консультативною комісією клініки Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування) з оформленням відповідного висновку;

-     осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення або електроскутером) - обласними, центральними міськими у мм. Києві та Севастополі, республіканською в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку із зазначенням засобу реабілітації (крісло колісне з електроприводом або електроскутер);

-     учасникам антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - ВЛК з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші особи забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації в порядку черговості. Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації та отримують компенсацію діти з інвалідністю, наступними - учасники антитерористичної операції; жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії, з порушеннями розвитку молочних залоз; особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, у паперовій формі або через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (далі - електронний кабінет особи) або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

До заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) пред’являються (подаються) (у разі подання заяви через електронний кабінет особи у цей же день вносяться дані та/або скановані копії документів з метою формування особової справи) такі документи особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи:

-     документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років) тощо);

-     висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі, коли особа вперше звертається для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплати компенсації або змінюється група і причина інвалідності;

-     індивідуальна програма реабілітації (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб та осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. безстроково або строк дії не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією);

-     копія одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку в паспорті);

-     оригінал довідки з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються) - для забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичним взуттям, активними кріслами колісними;

-     посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги.

Учасники антитерористичної операції додатково подають такі документи:

-     рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

-     довідку органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

-     висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

-     документ, що містить інформацію про місце реєстрації проживання (перебування) особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для учасників антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

-     витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);

-     довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність).

Органи місцевого самоврядування, органи соцзахисту та ЦНАП:

1.   Сканують подані документи та завантажують їх до електронної особової справи.

2.   Передають заяви разом з документами в паперовій формі до територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів.

3.   Ознайомлюють та надають заявникові інформаційні матеріали щодо:

- переліку підприємств із зазначенням їх контактних даних, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення засобами реабілітації;

- каталогу засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб;

- механізму забезпечення засобами реабілітації та отримання компенсації;

4.  Надають інформацію щодо електронного кабінету особи, його функціоналу та офіційного вебсайту Мінсоцполітики.

5.  Надають інформацію щодо сумісності технічних та інших засобів реабілітації.

Територіальні відділення Фонду після отримання документів формують в електронній особовій картці особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи в банку даних електронне направлення на первинне забезпечення засобами реабілітації. Після формування направлення територіальне відділення Фонду інформує протягом трьох робочих днів через орган соціального захисту населення (ЦНАП), засоби телекомунікаційного зв’язку або через електронний кабінет особи, або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, про це особу з інвалідністю.

Забезпечення громадян засобами реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації  здійснюється шляхом укладання договору між Фондом соціального захисту інвалідів та підприємством. Мінсоцполітики на основі сформованих в банку даних попередніх замовлень спрямовує бюджетні кошти Фонду для оплати підприємствам вартості виданих виробів та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами приймання-передачі робіт (надання послуг).

 

Для детального ознайомлення з модельним рядом технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечує держава, можливо переглянути Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації згідно з ДСТУ 7202:2019  (ISO 9999:2016, NEQ) , який розміщено на сайті Мінсоцполітики в розділі «Особам з інвалідністю» рубриці «Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації».

 

До уваги осіб з інвалідністю по слуху та по зору!

Особам з інвалідністю по слуху, законним представникам дітей з інвалідністю по слуху віком від семи років виплачується компенсація за придбання мобільного телефона (з функцією відеоспілкування).

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по слуху та дітям з інвалідністю по слуху за мобільний телефон (з функцією відеоспілкування) є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по слуху, та видаткова накладна (товарний чек), що підтверджує його придбання.

Особам з інвалідністю по слуху (батькам), що виховують дитину віком до трьох років, за заявою виплачується компенсація за самостійне придбання світлового сигналізатора або вібросигналізатора “Нічна няня” за наявності видаткової накладної (товарного чека), що підтверджує придбання відповідного засобу.

Особам з інвалідністю I і II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від 14 років виплачується компенсація за придбання годинника (електронного - дітям віком від шести років), аудіоплеєра (дітям віком від семи років), пристрою для визначення рівня рідини (дітям віком від семи років).

Особам з інвалідністю I групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від шести років виплачується компенсація за придбання палиці тактильної.

Підставою для виплати компенсації особам з інвалідністю по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору є висновок відповідно МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність по зору, та видаткова накладна (товарний чек), що підтверджує його придбання.

Особам з інвалідністю I та II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від семи років, які надали видаткову накладну (товарний чек), що підтверджує придбання багатофункціонального плеєра або мобільного телефона замість одного, декількох або всіх засобів, що може отримати особа з інвалідністю по зору, за заявою виплачується компенсація за багатофункціональний плеєр або мобільний телефон в межах граничної ціни, зокрема сукупної, на спеціальні засоби для спілкування, орієнтування та обміну інформацією для осіб з інвалідністю по зору із строком на п’ять років.

 

«Гаряча лінія» Фонду соціального захисту інвалідів

З 09.06.2021 розпочала роботу телефонна «гаряча лінія» Фонду соціального захисту інвалідів, яка працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00 за номером телефону: +38 (096) 502-502-6.

            Під час звернення заявнику слід повідомити таку інформацію:

  1. Прізвище, ім’я та по батькові (якщо є уповноваженою особою (представником) – відповідні дані особи, в інтересах якої діє);
  2. Суть порушеного питання, пропозиції, заяви (скарги);
  3. Поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку має бути надіслана відповідь на звернення, контактний номер телефону.

За більш детальною інформацією щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звертатися до управління праці та соціального захисту населення за адресою:    пр. Металургів, буд. 16 або за телефоном 068 499 14 33.

 

До уваги осіб з інвалідністю

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності» розроблено Електронний кабінет особи з інвалідністю.

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує зручний оперативний спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації  онлайн.

Доступ до електронного кабінету можливий за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/  або на офіційному вебсайті Мінсоцполітики шляхом переходу за посиланням «Електронний кабінет особи з інвалідністю» у розділі «Е-Сервіси».

Ознайомитись з інструкцією користувача електронного кабінету особи та навчальним відео можна за посиланням http://www.msp.gov.ua/news/20999.html.

   Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує:

-  доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі- КЕП);

- особам, зареєстрованим в ЦБІ, можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні сканованих копій документів та підписання КЕП;

- особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заяви на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП;

- можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів;

- доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ТЗР, надавачів соціальних послуг;

- можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю;

- проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих послуг;