До уваги осіб з інвалідністю, які бажають навчатися!

ДО УВАГИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ БАЖАЮТЬ НАВЧАТИСЯ!

 

Всеукраїнський центр професійної реабілітації осіб з інвалідністю (далі – Центр) є державною соціальною установою Міністерства соціальної політики України, що здійснюєпрофесійне навчання осіб з інвалідністю за  робітничими професіями:

Бджоляр 4 розряду;
Вишивальник 3 розряду;
Взуттьовик з ремонту взуття 3 розряду;
Манікюрник;
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
Оператор комп’ютерного набору II категорії;
Перукар (перукар-модельєр);
Секретар керівника;
Слюсар з ремонту автомобілів 1-3 розряду;
Швачка 2 розряду.
До Центру приймаються громадяни України  із числа дітей з інвалідністю віком від 16 років та осіб з інвалідністю І-ІІІ груп, які виявили бажання здобути професійно-технічну освіту та:

— постійно проживають на території України і перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, а також за висновком МСЕК (ЛКК) потребують професійної реабілітації;

— не мають  протипоказань для навчання та роботи за робітничими професіями, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі;

— мають освітній рівень, достатній для оволодіння відповідними робітничими професіями.

До Центру не приймаються особи, стан здоров’я, фізичні й сенсорні вади яких унеможливлюють їх навчання та з медичними протипоказаннями:
— гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
— венеричні захворювання;
— часті судомні напади та їх еквіваленти;
—  усі інші захворювання в гострій, підгострій та заразній формах;
— низький реабілітаційний потенціал.

Порядок направлення до Центру

Особи з інвалідністю звертаються до місцевих органів праці та соціального захисту населення та подають їм пакет документів:

— заяву на ім’я директора про вступ до Центру, в якій вказують обрану робітничу професію (із числа тих, за якими здійснюється професійна реабілітація у Центрі), групу інвалідності, місце проживання, номер домашнього телефону (або контактної особи), засоби пересування ( якщо маються) (додаток 1);

— документ про освіту: копію свідоцтва про базову середню загальну освіту (9 класів), атестата про повну середню загальну освіту (11 класів) чи диплома про середню спеціальну освіту або документ про освіту, достатню для оволодіння відповідними робітничими професіями (копія);

—медичну довідку (лікарський професійно-консультативний висновок) за формою № 086/О;
— виписку з особової амбулаторної картки стосовно динаміки інвалідизуючого захворювання за останні 2 роки;

— довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності (копія);

— індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК (ЛКК копія);

— паспорт (копія 1,2, 11 стор.);

— документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників  податків;

— дві фотокартки розміром 3×4 см.;

— рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за місцем проживання інваліда за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням актуальності на ринку праці;

Місцеві органи праці та соціального захисту населення розглядають поданий пакет документів, і в разі відповідності вимогам Правил, надсилають їх до Центру.

Приймальна комісія Центру розглядає пакет документів особи з інвалідністю, приймає рішення щодо придатності (непридатності) до проходження ним професійної реабілітації в Центрі та не пізніше як за 15 днів до початку занять надсилає виклик особі з інвалідністю із зазначенням дати його прибуття до Центру.

Приймальна комісія працює та приймає документи постійно протягом року.

Зарахування до Центру

Особи з інвалідністю, які за викликом прибули до Центру, подають Приймальній комісії оригінали документів: про освіту, паспорт, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності, а також, видані за місцем проживання довідки:

— про епідеміологічне оточення;

— про санацію ротової порожнини;

— від дерматовенеролога;

— від гінеколога ( для жінок).

До початку занять (терміном до 5 робочих днів) вступники проходять в умовах Центру:

— медичне обстеження;

— професійно-педагогічне та психологічне тестування;

— соціально-експертну діагностику (співбесіда з фахівцем соціальної роботи).

Вступники, які без поважних причин не прибули до Центру за викликом і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Центру не приймаються.

Умови забезпечення осіб з інвалідністю в Центрі

Особа з інвалідністю, яка проходить професійну реабілітацію в Центрі, забезпечуєтьсябезкоштовно:

— професійним навчанням за робітничою професією;

— заходами з соціально-психологічної реабілітації;

— заходами з медичного супроводу;

— медикаментами і лікарськими засобами згідно чинного законодавства;

— харчуванням (загальний стіл, перша та дев’ята дієти);

— проживанням в житлових корпусах Центру.

Особи з інвалідністю на візках та з вадами ходи безкоштовно забезпечуються транспортом Центру для підвезення їх до Центру з вокзалів міста Києва та в зворотньому напрямку.

Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.
Слухачамякі не завершили повного курсу навчання в Центрі, або не опанували навчальну програму, видається довідка встановленого зразка.

 

ВІННИЦЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОДІЛЛЯ)

надає можливість для дітей з інвалідністю віком від 16 років та осіб з інвалідністю І-ІІІ груп (в тому числі учасників АТО з обмеженими можливостями) без обмежень за віком, що не потребують стороннього догляду, БЕЗКОШТОВНО набути професії:

 

 • оператор комп'ютерного набору (термін навчання 6 місяців);
 • швачка (термін навчання 3 місяці);
 • кравець (термін навчання 4 місяці);
 • конторський службовець (бухгалтерія) (термін навчання 9 місяців);
 • молодша медична сестра з догляду за хворими (термін навчання 6 місяців).

 

Прийом документів вступників в Центрі проводиться протягом календарного року, зарахування на навчання відбувається по мірі надходження справ.

 

Центр забезпечує слухачів комфортними умовами проживання в 3-місних кімнатах та 3-разовим харчуванням. Професійне навчання, заходи з соціальної, психологічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, проживання та харчування осіб з інвалідністю у Центрі здійснюється БЕЗКОШТОВНО.

Після закінчення навчання слухачі Центру отримують свідоцтво (сертифікат) про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДО ЦЕНТРУ:

 • направлення місцевих органів праці та соціального захисту населення;
 • копія документів про середню освіту;
 • заява;
 • копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності;
 • медична довідка – форма 086-О з висновком медичної комісії про придатність до навчання;
 • індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (видана МСЕК);
 • копія паспорта (1-й і 2-й розвороти та сторінка з реєстрацією);
 • дві фотокартки (3x4 см);
 • копія довідки про ідентифікаційний код;
 • тестування з професії в місцевих центрах зайнятості.

 

За більш детальною інформацією та переліком необхідних документів просимо звертатися до управління каб. 206, довідки за телефоном 92-82-84

    

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам'янець-Подільський  державний інститут»
є навчальним закладом фахової передвищої  та вищої освіти, який здійснює підготовку здобувачів за освітнім ступенем бакалавр, молодший бакалавр за спеціальностями:

- «Облік і оподаткування»

- «Економіка»

- «Економічна кібернетика»

- «Комп'ютерні науки»

- «Фінанси, банківська справа та страхування»

- «Соціальна робота»

- «Психологія» на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) повної загальної середньої освіти (11 кл.), диплому кваліфікованого робітника.

Зараховані на навчання до інституту (студенти з інвалідністю І-ІІІ груп та діти з інвалідністю до 18 років) забезпечуються стипендією та знаходяться на державному утриманні (безкоштовне чотирьохразове харчування, цілодобова медична допомога). Студентам коледжу пенсії виплачуються в повному обсязі. В коледжі встановлено міжповерховий підйомник, перехідна галерея з навчального корпусу до гуртожитку, створено безбар'єрне середовище, це дає можливість навчатись особам з числа маломобільної  групи населення.

Більш детальна інформація  розміщена   на офіційному сайті інституту posek.km.ua