Забезпечення інвалідів автотранспортом

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ІНВАЛІДІВ  СПЕЦАВТОТРАНСПОРТОМ

Облік та розподіл спецавтортранспорту здійснюється головним управлінням праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є висновок обласної медико-соціальної комісії про наявність у інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем.

На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

• не мають в особистому користуванні автомобіля, у т.ч. придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління праці та соціального захисту або виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що перебував в експлуатації менш як 10 років;

• протягом 7 років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували його як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 5 років.

Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними 5-ти річного віку.

Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

1) першочергове забезпечення :

- інваліди війни, безпосередні учасники бойових дій;

- особи, які відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

2) позачергове забезпечення:

- інваліди війни(прирівняні); 
- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій;
- інваліди з ампутацією обох ніг;
- сім'ї з двома і більше інвалідами;
- інваліди І,ІІ,ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї;
- інваліди з куксами обох ніг та рук;

3) забезпечення у порядку загальної черги:
- діти - інваліди;
- інваліди з дитинства;
- інваліди загального захворювання;
- особи з числа військовослужбовців, складу УМВС, державної безпеки, які стали інвалідами у наслідок захворювання під час проходження служби у зазначених формуваннях;
- особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру.

Безоплатно забезпечуються автомобілями з ручним керуванням за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та відсутності протипоказань до керування ним:

- інваліди війни;
- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій;
- сім"ї з двома і більше інвалідами, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем;
- інваліди І,ІІ,ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

На пільгових умовах, з оплатою 7% їх вартості та передачею права керування члену сім"ї інваліда забезпечуються:

- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій;
- сім"ї з двома і більше інвалідами, за умови, що один з них має право на забезпечення автомобілем на пільгових умовах, з оплатою 7%;
- інваліди І, ІІ, ІІІ групи з числа: ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторів інших ядерних аварій та випробувань, учасників військових навчань із застосуванням ядерної зброї;
- інваліди війни І групи по зору або без обох рук; інваліди з куксами обох ніг і рук.

 

На пільгових умовах, з оплатою 30% вартості автомобіля забезпечуються інваліди з правом на забезпечення спецавтотранспортом у порядку загальної черги.

     Компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів виплачується всім інвалідам (законним представникам дітей-інвалідів), які в установленому порядку забезпечені автомобілями, або мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем придбані за власні кошти.

   Компенсація на транспортне обслуговування інвалідів виплачується інвалідам, законним представникам дітей інвалідів, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілями; мають право на забезпечення автомобілями, але у зв’язку з медичними протипоказаннями, або за власним бажанням відмовились від їх одержання і бажають отримувати грошову компенсацію.

Грошова компенсація розраховується після прийняття бюджету  на поточний рік:

  • на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобілів – 22% від середнього прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • на транспортне обслуговування інвалідів – 29% від середнього прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

До відома інвалідів з ураженням опорно - рухового апарату – власників транспортних засобів

        Відповідно до чинного законодавства інваліди з ураженням опорно - рухового апарату (члени сімей інвалідів, законні представники інвалідів та дітей - інвалідів), які є власниками автомобілів, або користуються ними за довіреністю і не мають власних гаражів, мають право на безоплатне зберігання транспортних засобів на автостоянках міста.

          Для отримання права на користування місцями для безоплатного зберігання транспортних засобів до органів соціального захисту населення подаються наступні документи (в оригіналі та з копіями):

- заява із зазначенням місця розташування автостоянки;
- паспорт інваліда, члена його сім’ї або законного представника;
- довідка МСЕК про інвалідності у зв’язку з ураженням опорно - рухового апарату;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- посвідчення на право керування транспортним засобом;
- довіреність на керування транспортним засобом (за наявності) ;
- свідоцтво про шлюб, народження, усиновлення, документи про опіку або піклування, рішення суду та інші документи, що підтверджують взаємні права та обов’язки (для членів сімей та законних представники інвалідів та дітей - інвалідів).