Інформація про роботу відділу

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН ІНФОРМУЄ:

Адреса: м. Кривий Ріг, вул.Галатова, 2

 

Зверніть увагу!
З 01.01.2022 року змінюється адміністративний збір за зняття/реєстрацію місця проживання громадян:

- було 34,05 грн. стало 37,22 грн.,

- було 56,75 грн. стало 62,03 грн.

 

Увага!

Графік роботи відділу реєстрації місця проживання громадян з 23.11.2021 (на період дії карантину):

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця, кожна друга субота місяця – з 08.00 до 16.30;

Вівторок – з 08.00 до 20.00;

Технічна перерва для проведення вологого прибирання, кварцювання приміщення з 12.30 до 13.00.

 

 

Нагадуємо, що прийом проходить за попереднім записом.

 

Консультації за телефоном

94-73-60

 

Шановні мешканці!

З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та у зв’язку із запровадженням карантину відділ реєстрації місця проживання громадян проводить обслуговування замовників адміністративних послуг  за попереднім записом. Консультації Ви можете отримати за телефоном 94 73 60 щодня, крім вихідних, з 8-00 до 16-30 (перерва 12.30-13.00) або звернувшись на електронну адресу: dzr.reestr@ukr.net. Сподіваємось на розуміння та бажаємо Вам міцного здоров’я!

 

 

З 01.12.2021 року набирає чинності Закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" № 1871-IX

Від 01.01.2022 р.  змінюється адміністративний збір за зняття/реєстрацію місця проживання громадян:

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за декларування/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом строку,  було 34,05 грн. стало 37,22 грн.

2)  2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку, було 56,75 грн. стало 62,03 грн.

 

rysunok2.png

Отримувач: 
ГУК у Дн-кій обл/Металург.р-н/22012500                
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37988155
Банк отримувача (ГУДКСУ): Казначейство України(ел. адм. подат.)
Номер рахунку: UA858999980334179879000004638
Код класифікації  доходів бюджету: 22012500
Найменування  коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання інших адміністративних послуг

 

З 01.12.2021 року набирає чинності Закон України "Про надання публічних (електронних публічних)
послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" № 1871-IX

 

Відповідно до вимог  ст. 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" № 1871-IX  громадянин України а також іноземець чи особа без громадянства, який на законних підставах постійно або тимчасово проживає на території України,  зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати/зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Декларування (засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія»)  та Реєстрація місця проживання/перебування у разі звернення особистого відвідування органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг)  або зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється в день подання особою або її представником документів. Декларування та Реєстрація місця проживання/перебування за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).

Декларування/Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування/реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву;

2) паспортний документ особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

3) реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб- платників податків.

4) свідоцтво про народження - для дітей віком до 14 років.

5) право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

5) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору

6) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

7) Якщо у свідоцтві про народження дитини віком до 14 років зазначено, що батьки або один із батьків дитини є іноземцем чи особою без громадянства, для реєстрації місця проживання такої дитини вперше, крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, додатково подається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Іноземці, особи без громадянства, які для реєстрації місця проживання подали посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання, додатково подають паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, або рішення про визнання особою без громадянства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері реєстрації фізичних осіб, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними.

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

     Дитина віком від 14 до 18 років самостійно декларує місце свого проживання за місцем проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них без надання згоди такими особами.

    Дитина віком від 14 до 18 років самостійно декларує місце свого проживання за адресою іншого житла, ніж зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників, за згодою батьків або інших законних представників чи одного з них.

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 1. заяви особи або її представника ;
 2. рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
 3. свідоцтва про смерть;
 4. повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
 5. інших документів, які свідчать про припинення:
 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);
 • підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
 • підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Разом із заявою особа подає:

 1. Паспортний документ особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення. Якщо дитина не досягла 14 років, подається свідоцтво про народження;
 2. квитанцію про сплату адміністративного збору;
 3. військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

 • документ, що посвідчує особу представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 18 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).