ПРОТОКОЛ  проведення у Металургійному районі громадських слухань з питання

ПРОТОКОЛ
 проведення у Металургійному районі громадських слухань з питання
«Про встановлення побратимських стосунків м. Кривого Рогу з   м. Жодіно (Республіка Білорусь)»

тема громадських слухань

«03» травня  2018 року                     м. Кривий Ріг

         Головуючий  -  голова Металургійної районної у місті ради    Шаповалов Г.А.

Присутні: Учасники громадських слухань члени територіальної громади  м. Кривого Рогу чисельністю 84 осіб (список учасників - у додатку  до протоколу).

Присутні представники засобів масової інформації:

 • Ткачук Аліна – «Перший Криворізький» (кореспондент);
 • Скиба Софія – «Перший Криворізький» (головний редактор);
 • Чирва Миколай – «Перший Криворізький» (кореспондент);
 • «Первого городского» (кореспондент).

         Шаповалов Г.А. оголосив громадські слухання з питання встановлення побратимських стосунків міста Кривого Рогу з містом Жодіно (Республіка Білорусь) відкритими.

         Головуючий Шаповалов Г.А. запропонував вирішити організаційні питання проведення громадських слухань:

 • обрати секретаря слухань та лічильну комісію;
 • затвердити Порядок  денний та Регламент проведення громадських слухань.

За підрахунками лічильної комісії результати голосування: «одноголосно».

1. Обрання секретаря та членів  лічильної комісії громадських слухань.

         Головуючий запропонував обрати секретарем громадських слухань Курковську Наталю Анатоліївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували: «одноголосно».

         Для підрахунку голосів під час голосування та повідомлення результатів голосування секретарю для внесення в протокол надійшли пропозиції обрати до складу лічильної комісії:

 1. Лемеша Олега Івановича;
 2. Чернуху Миколу Степановича ;
 3. Шепрут Тетяну Анатоліївну .

Голосували: «одноголосно».

2. Затвердження Порядку денного та Регламенту громадських слухань.

         Головуючий Шаповалов Г.А. запропонував затвердити:

Порядок денний:

1. Про встановлення побратимських стосунків м. Кривого Рогу з  м. Жодіно (Республіка Білорусь).

За підрахунками лічильної комісії результати голосування:  «одноголосно».

                                                     Регламент:

- вступне слово головуючого - до 5 хвилин;

- для виступу  - до 15 хвилин;

- для озвучення запитання, пропозиції і рекомендації членів територіальної громади – до 2-х хвилин.

За підрахунками лічильної комісії результати голосування: «одноголосно».

         Головуючий Шаповалов Г.А. проінформував присутніх про те, що до виконкому Криворізької міської ради надійшли листи від Надзвичайного і Повноваженого Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима та мера міста Жодіно Юрія Шарого з пропозицією встановити побратимські відносини між м. Жодіно (Республіка Білорусь) та м. Кривий Ріг (Україна).

         Міська рада їх розглянула та побачила доцільність і важливість встановлення таких відносин, оскільки як і у Кривому Розі, в місті Жодіно провідною галуззю економіки є промисловість.      

         До слова був запрошений Михайлов Сергій Васильович, завідувач відділу економіки та промисловості виконкому Металургійної районної у місті ради, який виступив (з демонстрацією відеослайдів) з інформацією про м. Жодіно (Республіка Білорусь).

Головуючий запропонував бажаючим виступити з питання порядку денного.

Виступили:

1. Єрьоменко Андрій Вікторович;

2. Скурідін Ігор Борисович;

3. Сердюковська Альбіна Василівна;

4. Бурман Людмила Володимирівна, депутат міської ради, голова фракції «Самопоміч», яка зачитала зміст свого депутатського звернення до голови районної у місті ради і запропонувала поставити на голосування питання, зазначені у цьому зверненні:

1) не підтримувати ініціативу Криворізького міського голови;

2) рекомендувати Криворізькому міському голові створити експертну групу, як консультативно – дорадчий орган Криворізької міської ради задля формування переліку міст, регіонів, країн світу, привабливих для встановлення з ними  партнерських стосунків;

3) сформований експертною групою перелік міст оприлюднити на офіційному сайті Криворізької міської ради та її виконкому;

4) провести рейтингове он-лайн голосування, залучивши криворіжців до визначення міст – претендентів на встановлення побратимських стосунків;

5) враховувати думку криворіжців при ініціюванні побратимства;

6) у договорах про встановлення побратимських стосунків (за умови їх укладання) кінцевим терміном встановлення таких стосунків визначити термін не більше 5-ти років з наступною (при необхідності) пролонгацією.  

 1. Іванов Андрій Юрійович;
 2. Уманський Анатолій Гаврилович;
 3. Колесник Микола Юрійович.

         Підводячи підсумки обговоренням питання порядку денного, Шаповалов Г.А. запропонував прийняти пропозицію щодо укладання угоди про співпрацю та встановлення побратимських відносин між містом Жодіно (Республіка Білорусь) та містом Кривий Ріг (Україна).

Ця пропозиція поставлена на голосування.

         За підрахунками лічильної комісії результати голосування:

 «ЗА» - 42; «Проти» - 10; «Утрималися» - 15.

Інші не голосували.

         Головуючий поставив на голосування пропозиції  депутата міської ради Бурман Л.В.

 За підрахунками лічильної комісії результати голосування:

 «ЗА» - 19; «Проти» - 23; «Утрималися» - 15.

Інші не голосували.

         Головуючий Шаповалов Г.А. подякував всім за роботу і оголосив громадські слухання з питання встановлення побратимських стосунків   м. Кривого Рогу з м. Жодіно (Республіка Білорусь) закритими.

Додаток: список учасників громадських слухань   на 3-х арк. в 1-му прим.

 

Головуючий на громадських слуханнях                                   Г.А. Шаповалов                                                                                           

Секретар громадських слухань                                                 Н.А. Курковська

Вид новин: