Травень 2021 рік

24.05.2021

 УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м.Кривому Розі» та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 24.05.2021 в місячний термін відповідальними за розроблення регуляторного акта (управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб.510, тел.(056) 493-08-71), електронна адреса: urp@kr.gov.ua; економіки виконкому Криворізької міської ради (каб.222, тел.(0564)92-03-38), електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua); департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради (каб. 219,  тел.  (0564) 92-01-41), електронна адреса: depfin@kr.gov.ua), а також на електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukr.net, dlgr@dlgr.gov.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.ua, srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua/;
- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту регуляторного акта –рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Податковим кодексом України (надалі – Кодексом), мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюються до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення міської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Кодексом зобов’язано міську раду надіслати в десятиденний строк з дня ухвалення рішення, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків і зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків і зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів у порядку та за формою, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів» та копію ухваленого  рішення.

Питання залучення у перший рік регулювання 111,40 млн грн до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України), що мають у власності об’єкти нерухомого майна на території міста Кривого Рогу. При цьому, окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до підпунктів 266.7.1,  266.7.2 пункту 266.7 статті 266 Кодексу обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючими органами, податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум обчисленого податку, відповідні платіжні реквізити, контролюючі органи надсилають (вручають) платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що наступає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Тобто, фізичні особи податок за 2022 рік на прогнозованому рівні 22,01 млн грн будуть сплачувати у 2023 році.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року й до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, установленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. Прогнозні надходження в сумі 89,39 млн грн від сплати податку юридичними особами надійдуть у 2022 році.

Розв’язання проблеми встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки податковим законодавством визначено, що  встановлення місцевих податків та зборів є виключними повноваженнями  органів місцевого самоврядування (стаття  12 Кодексу).

            Ухвалення рішення запропоновано задля виконання вимог податкового законодавства,  встановлення розмірів ставок продатку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на однакові класифікатори об’єктів нерухомості, сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної податкової служби в частині забезпечення своєчасних та в повному обсязі податкових надходжень до бюджету, сплати податку та забезпечення фінансування міських цільових програм.

            Проєкт поданий управліннями розвитку підприємництва, економіки, департаментом фінансів виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки, у м. Кривому Розі» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (надалі – Постанова №308), у тому числі за формою додатків 1–4, зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308»), та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 24.05.2021 на офіційних вебсторінках:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Цілі прийняття проєкту: установлення ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Кодексу (проєкт включено до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік (розпорядчі документи від 18.11.2020 № 602 та від 23.12.2020 №25, розміщено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету та оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 23.11.2020, 31.12.2020).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 24.05.2021 в місячний термін відповідальними (управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб.510, тел.(056) 493-08-71), електронна адреса: urp@kr.gov.ua; економіки  виконкому Криворізької міської ради (каб.222, тел.(0564)92-03-38), електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua; департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради (каб. 219,  тел.  (0564) 92-01-41), електронна адреса: depfin@kr.gov.ua).

а також на електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukr.net, dlgr@dlgr.gov.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.ua, srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua

Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можна буде ознайомитися на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету. 

Додатково буде проведено громадські слухання з питань обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення: 17.06.2021, о 16.00, у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відеоконференції можна за посиланням https:// https://cutt.ly/2b3nOiT)

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71;

- управління економіки  виконкому Криворізької міської ради (заступник начальника – Павлушенко Оксана Василівна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.222, тел.(0564)92-03-38).

- департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради (директор –       Рожко Олена Василівна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 219,             тел. (0564) 92-01-41.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 24.05.2021 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету https://kr.gov.ua/ (підрозділ «Регуляторна політика»).

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».
 

Проект регуляторного акта- рішення міської ради "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі"
Додаток 1- Ставки
Додаток 2- Пільги
Додаток 3- Критерії
Додаток-4- І зона
Додаток 5- ІІ зона

Аналіз регуляторного впливу проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне  від  земельної  ділянки, у м. Кривому Розі»
Додаток 1
Додаток 2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відстеження результативності регуляторного акта – проєкту рішення Криворізької міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі»

 

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з 24.05.2021 року у місячний термін відповідальними (управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб. 510, тел. (056) 493-08-71), електронна адреса: urp@kr.gov.ua; економіки виконкому Криворізької міської ради (каб. 222, тел. (0564)92-03-38), електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua; департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, каб. 219, тел. (0564)92-01-41), електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua) за проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» здійснюються заходи з базового відстеження його результативності за показниками:

- кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт;

- надходження до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Додатково буде проведено громадські слухання з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта; та безпосередньо обговорення проєкта регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу.

Дата, місце та час його проведення: 17.06.2021, о 16.00, у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відеоконференції можна за посиланням https:// https://cutt.ly/2b3nOiT)

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  https://kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» підрозділ «Обговорення проєктів регуляторних актів») з 24.05.2021.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб. 512, 513, тел. 92 25 89).