Інформація про роботу відділу

Відповідно до Правил благоустрою в місті Кривому Розі, затверджених рішенням міської ради від 21.10.2015 № 4038, зі змінами, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання, мешканці міста – на земельних ділянках, наданих їм на праві власності чи користування, закріпленій території за укладеними договорами з балансоутримувачем, присадибній ділянці зобов’язані забезпечувати утримання територій та під’їзних шляхів у належному санітарному стані, здійснювати заходи з благоустрою, у тому числі виконувати регулярне косіння газонів, уживати заходів щодо боротьби з карантинними та іншими бур’янами, зокрема амброзією полинолистою. Зелені насадження займають 316 га від загальної площі району. Виконкомом Металургійної районної у місті ради розроблено та затверджено план реалізації у 2020 році комплексу ефективних заходів локалізації і ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних бур’янів на території району.

 

 

                                                                                                                                    Затверджую
                                                                                                                                    Голова Металургійної районної
                                                                                                                                    у місті ради
                                                                                                                                     _____________ Геннадій Шаповалов
                                                                                                                                     28 квітня 2020 року

 

 

                                                                                           План
реалізації у 2020 році комплексу ефективних заходів локалізації і ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних бур’янів
 на території Металургійного району у 2020 році

 

№ з/п

Перелік заходів

Загальна

площа зелених насаджень району,  га

Площа проведення заходів, га/

% від загальної площі зелених насаджень

Виконавці

Промис-

лові

підприєм-ства

Суб’єкти

 господа-

рювання

Житлова забудова

Гаражні

коопера-

 тиви

Садівничі товарист-

ва

Заклади

Управи-

телі

ОСББ

ЖБК

Приват-

ний сектор

Охорони здоров’я

Освіти

1

Проведення систематичного скошування рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень-травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня), га

 

316

 

47,87/15,14

 

25,0

 

4,25

 

12,02

 

1,84

 

0,84

 

3,0

 

0,02

 

0,55

 

0,3

 

0,05

2

Знищення рослин амброзії полинолистої шляхом виривання, га

316

0,122/0,04

-

-

0,05

-

-

0,04

-

0,03

-

0,002

3

Знищення рослин амброзії полинолистої на засмічених ділянках з висіванням багаторічних низькорослих та газонних трав, га

 

316

 

0,6/0,19

 

-

 

       0,6

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4

Підготовка та розповсюдження плакатів, листівок про шкідливість амброзії полинолистої, од.

 

 

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

1

 

1

 

4

 

4

5

Проведення роз’яснювальної роботи про вжиття заходів із боротьби з  амброзії полинолистої, кількість заходів.

 

 

 

4

 

4

 

20

 

4

 

4

 

4

 

1

 

1

 

4

 

4

6

Висвітлювання в ЗМІ інформації про виконання заходів боротьби з амброзії полинолистої на території району, кількість

 

 

 

-

 

-

 

       1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

7

Проведення рейдів на території району із виявлення територій, засмічених амброзією полинолистої, спільно з представниками Національної поліції, кількість

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

Заступник голови Металургійної
районної у місті ради   з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                                                                                                              Сергій Заяць